Solicitare

Subsemnatul Palacsek Ianos Imre,CNP 1750409054668 va rog sa>mi trimiteti o situatie din care sa aflu care Institutie m-a raportat catre Biroul de credite si cand expira acesta.Va multumesc! Cu stima P.I.

Comments

  • Subsemnatul, Puchea Gabriel, CNP 1890214100152, va rog sa-mi trimiteti o situatie din care sa aflu care Institutie m-a raportat catre Biroul de credite si cand expira acesta. Va multumesc.! Cu stima Puchea Gabriel
  • Subsemnatul,Stroescu Nicolae,CNP 1850131297290,va rog sami trimiteti din care sa aflu care institutie m-a raportat catre Biroul de Credite.Va multumesc
  • Subsemnatul,Stroescu Lucia Cristina CNP 2880816297260 va rog sami trimitei o situatie din care sa aflu care institutie m a raportat la Biroul de Credite.Va multumesc
  • ma numesc stefan ioana cu CNP.2570715038637 si doresc sa aflu daca mai sunt raportata la Biroul de Credite.V multumesc!
  • edited February 26
    Subsemnatul Giurgiu Rares, CNP 17811123108, va rog sa-mi trimiteti care este situatia mea la Biroul de credite. Va multumesc.
Sign In or Register to comment.